250 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!

Satış Sözleşmesi

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

        * Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda
sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve
mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
        * Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri
ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
        * Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından
ödenecektir.
        * Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak
kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar
sözleşmeyi sona erdirebilir.
        * Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim
edilmek zorundadır.
        * Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması
durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde
yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün
içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

        * Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka
kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim
yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

        * Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi
kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı
tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme
konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak
şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

        * Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve
ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir.
Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini
veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir.
Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise
iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.
Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu
iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade
edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde
aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

        * Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı
mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan
mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte
Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

        * ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden
bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma
hakkını kullanabilir.

        * SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Adea Tekstil Gürkan Kadağan
ADRES:Akçeşme Mah. Şehit Koçanoğlu Cad. No:13/B
Merkezefendi/Denizli
EPOSTA: 
[email protected]
TEL: +905526701020
FAKS:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

        * Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
        * Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
aittir.
        * Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre
içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile
yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

        * 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade
edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun
düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri
İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
        * İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa
standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

        * SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç
10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına
sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde
malı iade almakla yükümlüdür.
        * ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde
bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında
SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma
hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
ALICI sorumlu değildir.
        * Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından
düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde
kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

        * ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç
giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek
kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin
ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade
edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim
edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallar, ile
ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından
açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün
değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının
kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
        * Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,
bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve
kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

        * ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda
temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki
kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda
ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve
ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

        * Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Gürkan
Kadağan TR 43 0020 900 0060 1191 0000 04 Ziraat Katılım Bankası
hesaplarımıza(TL) yapabilirsiniz.
        * Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi
kartınıza online tek ödeme ya daonline taksit imkânlarından
yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi
kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

SATIŞ KOŞULLARI

Adea

ADEA TEKSTİL

Akçeşme Mah.Şehit Koçanoğlu Cad. No:13/B+905526701020
Yükleniyor...